Att starta livsmedelsverksamhet

Planerar du att starta eller överta en restaurang, ett café, livsmedelsbutik, kiosk eller annan typ av livsmedelsverksamhet? Då finns det en del du behöver känna till.

"Tillstånd" för livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamhet omfattar hantering, beredning och bearbetning av livsmedel, till exempel i restauranger, gatukök, pizzerior, livsmedelsbutiker, kiosker, livsmedelsindustrier och vattenverk. Livsmedelsverksamhet omfattar även försäljning av förpackade livsmedel, grosstistverksamhet, import och livsmedelsföretags huvudkontor. Dessa verksamheter kallas i livsmedelslagen för livsmedelsföretag och den som sysslar med detta kallas för livsmedelsföretagare, oavsett om det är ett företag, en enskild person, en ideell organisation, ett statligt verk, en kommunal förvaltning eller annan organisationsform som driver verksamheten.

Registrering

För att starta ett livsmedelsföretag ska du göra en anmälan om registrering. Du ska göra anmälan senast två veckor innan du startar verksamheten. Du får starta verksamheten när du fått en bekräftelse på att livsmedelsföretaget registrerats. Har du inte fått en bekräftelse på registrering inom två veckor? Kontakta då Solna stad för att kontrollera att en komplett anmälan kommit in innan du startar verksamheten. Givetvis måste du ha kännedom om, och följa, de regler som gäller för livsmedelshantering i din verksamhet. Solna stads kontroll av att reglerna för livsmedelshantering uppfylls kommer att ske när livsmedelsverksamheten startat.

Blanketter

För att kunna placera din livsmedelsanläggning i rätt riskklass och besluta om den årliga kontroll-avgiften behövs fler uppgifter än för registrering. Blanketter för både anmälan om registrering och verksamhetsbeskrivning av livsmedelsanläggning finns i en fil till höger. Det är praktiskt om båda blanketterna lämnas in samtidigt.

Nya regler för näringsdeklaration

Från och med den 13 december 2016 började nya regler för märkning med näringsdeklaration gälla.Reglerna om vad näringsdeklarationen ska innehålla och hur vissa ämnen beräknas finns i informationsförordningen (EU) 1169/2011  . Kravet om näringsdeklaration gäller för färdigförpackade livsmedel men inte för:

  1. oförpackade livsmedel.
  2. livsmedel som är färdigförpackade för direkt försäljning.
  3. livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran.

Information om detta finns på SLV:s hemsida

Sök serveringstillstånd via vår nya e-tjänst

Nu kan du enkelt söka serveringstillstånd via vår nya e-tjänst. Serveringstillstånd behövs när servering av alkoholdrycker sker mot betalning. Observera att du som redan har ett serverings-tillstånd i Solna måste göra en anmälan om att bli webb-kund för att kunna anmäla /ansöka på webben via e-tjänsten. Du blir webb-kund genom att skicka ett mail med din anmälan till serveringstillstand@solna.se Nu kan du enkelt söka serveringstillstånd via vår nya e-tjänst. Serveringstillstånd behövs när servering av alkoholdrycker sker mot betalning.

De serveringstillstånd som finns att söka via vår e-tjänst är:

- Serveringstillstånd för restaurang/ägarskifte
- Serveringstillstånd för catering eller festvåning
- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd
- Ändringar i gällande serveringstillstånd
- Komplettera ansökan
- Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektörerna i Solna stad kontrollerar regelbundet livsmedelsföretagen. Då kontrolleras exempelvis att det finns fungerande system för egenkontroll och att lokalen uppfyller gällande krav.

Exempel på vad som kontrolleras är:

- Hygienen och rutinerna för temperaturkontroller i restaurangkök
- I en livsmedelsaffär kontrolleras exempelvis att kylar och frysar håller rätta temperaturer och att verksamheten har kontroll på märkning och spårbarhet
- Hos grossister kontrolleras verksamhetens rutiner för spårbarhet, märkning och temperaturkontroller (om kyl- eller frysvaror hanteras)

Verksamhetens egen kontroll

Verksamhetens egen kontroll betyder att du som livsmedelsföretagare ska ha väl fungerade rutiner för din verksamhet så att du kan hantera mat säkert. Det betyder att du bland annat ska kunna redovisa rutiner för hygien, rengöring av utrustning, utbildning och temperaturkontroller. Verksamheter som har manuell hantering av livsmedel (såsom restaurang, café, charkavdelning och bageri) ska även ha upprättat en faroanalys för verksamheten enligt HACCP-principerna. Här kan vårt informationsblad och Livsmedelsverkets information vara till god hjälp.

Avgifter

Lagstiftningen säger att kommunen ska ta ut avgift för registrering av anläggning och avgift för kontroll. Avgifterna storlek står i en taxa som beslutats kommunfullmäktige. Det finns tre typer av avgifter: registrering av ny livsmedelsverksamhet och verksamhet med ny ägare, årlig avgift för kontroll (vars storlek beror på livsmedelshanteringens storlek och dess risker) och en avgift för extra offentlig kontroll.

Om verksamheten ändras eller upphör

Om du ändrar inriktning på din livsmedelsverksamhet, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med den ska du meddela miljö- och byggnadsförvaltningen. För att bespara både dig och oss onödigt arbete är det därför viktigt att du avregistrerar din verksamhet hos oss så snart du vet att den ska upphöra. Står den kvar den 1 januari kommer den som står som ägare till verksamheten att få en faktura från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som avses kommande års kontrollavgift. Samma sak gäller om ett annat förtag tar över verksamheten.

Anmälan av användning av köldmedier

Om du har en anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Tillstånd för alkoholservering

För att servera alkohol till allmänheten eller i slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd från socialnämnden. Blanketter och anvisningar finns här.

Anmälan om tobaksförsäljning och försäljning av e-cigaretter

För att få sälja tobak eller e-cigaretter ska en anmälan göras till socialförvaltningen. Blankett för anmälan av försäljning finns här.

Anmälan om folkölsförsäljning

Blankett för anmälan av folkölsförsäljning finns här.

Bygglov

När en ny livsmedelslokal ska starta krävs det ofta bygglov eller bygganmälan om ombyggnad ska ske av lokalen. Alla dessa frågor hittar du under Bygglov och anmälan. Där får du också information kring avfall och vad som är bra att tänka på gällande avfall.

Har du frågor om vatten, avlopp och ventilation ska du kontakta en VVS-inspektör på miljö- och byggnadsförvaltningen

Fettavskiljare för avloppsvatten

Fettavskiljare ska finnas i restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknade verksamheter. Det är ett krav i "Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna" (Solna ABVA). Mer information finns i en broschyr (se högerspalten). Du kan också kontakta Solna Vatten AB.

Brandskydd

Det är viktigt att lokalen är brandskyddad och inspekterad. För att se till att detta blir gjort, kontakta Storstockholms brandförsvar.

Dela: