Miljö- och kvalitetscertifiering

Söker ditt företag miljö- och kvalitetscertifiering eller befinner ditt företag sig redan i den processen? Solna stad erbjuder service till företag som avser att certifiera sig eller förnya certifieringen.

På den här sidan finns samtliga lokala regler som gäller i Solna. Enligt kraven för kvalitetscertifiering (enligt ISO 9000-serien) och miljöcertifiering (ISO 14001 och EMAS) måste du för certifiering ha kännedom om de lokala regler som gäller i Solna stad.

Solna stad samarbetar med tio andra kommuner och erbjuder företag att miljödiplomera sig. Miljödiplomering är en hjälp för mindre företag som vill komma igång med miljöarbetet och kan karatärieras som en miljöcertifirering light.

Lokala regler i Solna

I Solna finns lokala regler beslutade av Solna kommunfullmäktige. Dessutom finns i Solna ett naturvårdsområde och två vattenskyddsområden beslutade av länsstyrelsen. I högerspalten finns dokumenten i fulltext.

Lokala ordningsföreskrifter

Antagna av Solna kommunfullmäktige och senast reviderade 2010-04-26.

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

Antagna av Solna kommunfullmäktige och senast reviderade 1999-06-22.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Antagna av Solna kommunfullmäktige 1996-03-28.

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering

Antagna av Solna kommunfullmäktige, gäller från och med 2012-04-01.

Allmänna bestämmelser för VA (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna. Gäller från och med 2011-03-01.

Igelbäckens naturreservat i Solna

Dokumentet innehåller en beskrivning av naturreservatat och i avsnitt 6 finns de föreskrifter som gäller för reservatet. Antagna av Solna kommunfullmäktige 2004-06-21.

Ulriksdals naturvårdsområde

Ändamålet med naturvårdsområdet är att bevara och genom aktiva vårdåtgärder sköta det unika ekosystemet på Kvarnkullen med dess speciella växtsamhällen och så att området skall kunna nyttjas som exkursionslokal/studieobjekt. Beslutat av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ulriksdals vattenskyddsområde

Föreskrifter för att skydda grundvattnet som är en av kommunförbundet Norrvattens reservvattentäkter. Skyddet omfattar även en vattentäkt för ett bryggeri, som numera inte används. Beslutat av Länsstyrelsen i Stockholms län 1995-06-22.

Frösundaviks vattenskyddsområde

Föreskrifter för skydd av grundvattentillgången, som används för energilagring. Beslutat av Länsstyrelsen i Stockholms län 1992-06-22.

Dela: