Livsmedelstillverkning

Planerar du att starta tillverkning av livsmedel och leverera till andra livsmedelsföretagare? Då finns det en del olika tillstånd och annat som är viktigt att tänka på när du planerar för att komma igång. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningens kundservice för mer information.

Livsmedelstillverkning som kräver godkännande

Tillverkning av animaliska livsmedelsprodukter som ska levereras vidare till annan livsmedelsanläggning kräver ett godkännande innan verksamheten får starta. Livsmedelsverket har tagit över alla godkännanden av livsmedelsanläggningar och ansökan ska därför skickas till dem. Kontaktuppgifter och mer information finns på slv.se. Ansökanden om godkännande tar tid så ansök därför i god tid innan du beräknar starta din verksamhet.

Övrig tillverkning av livsmedel

Annan tillverkning av livsmedel ska registreras hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Läs på sidan Restaurang och café om registrering av livsmedelsverksamhet.

Nya regler för näringsdeklaration

Från och med den 13 december 2016 börjar nya regler för märkning med näringsdeklaration gälla.

Reglerna om vad näringsdeklarationen ska innehålla och hur vissa ämnen beräknas finns i informationsförordningen (EU) 1169/2011 

Kravet om näringsdeklaration gäller för färdigförpackade livsmedel men inte för:

  1. oförpackade livsmedel.
  2. livsmedel som är färdigförpackade för direkt försäljning.
  3. livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran.

Information om detta finns på SLV:s hemsida

Bygglov

Behöver du bygga om eller på något annat sätt göra om lokalen behöver du söka bygglov. Information om detta finns på Bygga i Solna.

Dela: