Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Har du planer på att starta ett företag som bedriver hygienisk verksamhet? Innan du börjar finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på.

Med hygienisk verksamhet menas verksamhet som fotvård, akupunktur, tatuering, piercing eller olika typer av skönhetsbehandlingar.

Verksamheter där huden penetreras måste anmälas

Vill du starta en verksamhet där avsikten är att penetrera huden, och det därför finns risk för blodsmitta, måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller yrkesmässig hygienisk behandling som exempelvis fotvård, piercing, tatuering och akupunktur (undantaget akupunktur som utförs av personal legitimerade enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område)

Anmälan ska vara inskickad minst sex veckor före startdatum.

Önskar du göra förändringar i lokalen eller börja använda nya lokaler för en befintlig verksamhet måste du anmäla även detta. När du anmäler din lokal måste du skicka med en ritning som visar hur lokalen ska inredas och skriva vilken typ av ventilation som lokalen har.

Ta gärna kontakt med staden innan du börjar med din anmälan för att undvika missförstånd och onödigt arbete. Lokalen kommer att bedömas utifrån olika kriterier och en avgift tas ut för detta. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige och är lika för alla.

Verksamheter där huden inte penetreras behöver inte anmälas

Verksamheter som där huden inte peneteras innebär mindre risker för smittspridning. Dessa verksamheter behöver därför inte anmälas. Det gäller exempelvis frisör och massage. Men miljöbalkens regler gäller ändå, t.ex. om egenkontroll (se nedan).

Behandling hos kund

Samma krav gäller för dig som besöker kunder i hemmet eller på arbetsplatser. Har du lokal i Solna men gör hembesök i andra kommuner är det viktigt att du kontaktar även den kommunen och berättar om ditt företag.

Egenkontroll

Du som driver hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha god egenkontroll. Egenkontroll innebär väl fungerade rutiner för din verksamhet och att du har kunskap om den lagstiftning som berör din verksamhet. Mer information finns i informationsbladet om egenkontroll i högerspalten.

Dela: