Träffa oss - företagsbesök

Vi kommer gärna till ditt företag!

Solna växer och det är av största vikt för staden att utvecklingen går i takt med både nya och befintliga företagare. Näringslivsenheten i Solna stad genomför därför ett antal företagsbesök för att få ett bra underlag i arbetet med att utveckla stadens företagsklimat och stärka tillväxten.
Ett företagsbesök består dels av att företaget presenterar sin verksamhet, att staden ställer ett antal frågor som ställs till alla företag vid företagsbesök och en del där företagaren kan ta upp de individuella frågor som denne vill diskutera med kommunen för att få lotsning och information.

Vill du att vi ska komma och besöka er? Hör gärna av dig till oss!
Maila och boka ett besök!


Dela: