Finansiering

Behöver du söka finansiering för ditt nystartade eller befintliga företag?
På denna sida har vi samlat information om offentliga aktörer som erbjuder finansiering för idéer och företag i olika skeden.

ALMI
ALMI erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från tidiga idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Läs mer om ALMIS olika lån här

Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för att företag i utvecklingsskeden ska få tillgång till viss finansiering. Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer. Läs mer om Tillväxtverkets aktuella erbjudanden.

Vinnova
Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kan göra nytta i samhället genom så kallade utlysningar. För att läsa mer om tidigare projekt de finansierat samt se aktuella utlysningar läs mer på Vinnovas websida.

Verksamt.se
På verksamt.se kan du läsa mer om olika finansieringsalternativ beroende på i vilket skede du befinner dig i med ditt företag.


Dela: