Internationell marknad

Har du ett företag som är redo att expandera internationellt? Här erbjuds en samling av information och råd genom olika länkar för att ge ditt företag en starkare grund att stå på vid en internationell lansering.

Solna har många dynamiska och expansiva företag med goda produkter som står redo att dra fördel av inte bara Solna och Stockholmsregionen utan även internationellt.

Förutsättningarna för en lyckad exportverksamhet skiljer sig. Våra angränsande nordiska länder och en del EU-länder har mycket gemensamt med Sverige medan andra EU-länder och länder på andra kontinenter har mycket annorlunda marknader och affärskultur. Enkelt uttryckt är den enda gemensamma nämnaren att det kräver mycket förarbeten och noggranna förstudier för att lyckas på en internationell marknad.

ALMI Företagspartner

ALMI erbjuder nya företag och etablerade företag riskvillig finansiering till innovationsprojekt. I Stockholms län vänder sig ALMI Stockholm till alla branscher, lokala som globala, så länge företaget har sitt säte i Stockholms län.

Läs mer om ALMI Företagspartner

Business Sweden

Business Sweden stödjer svenska företag som vill växa genom internationalisering samt arbetar för att attrahera utländska företag att etablera sig i Sverige. Business Sweden ägs till lika delar av staten och det svenska näringslivet vilket möjliggör närvaro på många platser runt om i världen. Tjänsteutbudet täcker hela exportprocessen, från den initiala informationen – steps to export, till rådgivning när företagen är etablerade på sin nya exportmarknad. Vissa av Business Swedens tjänster är subventionerade via det statliga uppdraget.

Läs mer om Business Sweden

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden garanterar företag och banker betalning vid export. En garanti kan vara förutsättningen för att kunna erbjuda köparen kredit nämnden kan därmed möjliggöra bättre villkor för finansiering.

Läs mer om Exportkreditnämnden

Handelskammaren

Handelskammaren erbjuder tjänster för dig som vill nå utanför Sveriges gränser med din affärsidé. De kan erbjuda handelspartners, investerare och andra internationella kontakter genom ett globalt nätverk av mer än 10 000 handelkammare. Genom en söktjänst kan du själv söka affärspartners världen över.

Läs mer om Handelskammaren

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden vänder sig till dig som gör affärer internationellt och erbjuder information om i olika frågor som gäller internationalisering. Det kan gälla rådgivning, expertkunskap, finansiering och andra relevanta områden.

Läs mer om internationaliseringsguiden

Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Myndigheten har en funktion som ombudsman för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer. Även privatpersoner kan göra en anmälan utifall de skulle komma i kläm mellan olika regelsystem inom EU.

Läs mer om Kommerskollegium

Tullverket

Tullverket hjälper dig med blanketter, tillstånd och översikt av de regler som gäller i olika stater.

Läs mer om Tullverket

Dela: