Hållbarhetsarbete för företag

Visita bransch- och arbetsgivarorganisationen med fokus på besöksnäring har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram olika utbildningar i hållbarhetskunskap och energieffektivisering.

Genom de olika utbildningarna får du råd och tips om hur du kommer igång med hållbarhetsarbetet och hur du kan skapa en förståelse för hållbar utveckling hos alla medarbetare.

Läs om tips kring hållbarhetsarbete

Visita erbjuder också webbutbildningar som riktar sig specifikt för energieffektivisering på hotell och restaurang.
Här kan du läsa mer om utbildningarna

Om Visita

Dela: