Energicoachning för företag

Vill du ha hjälp med att effektivisera ditt företags energi- och klimatarbete? Gratis hjälp finnas att få - delta i ett coachningsprogram för energieffektivisering.

Nu kan du få besök av en energicoach som går igenom hur ditt företag använder energi. Efter besöket får du förslag på vad du kan göra för att minska energianvändningen. Du får också hjälp att göra de åtgärder som behövs.

Varför ska jag delta?
När du tar hjälp av en energicoach får du en bättre bild av ditt företags energianvändning och vilka förbättringar ni kan göra. Energicoachen kostar inget och ni väljer själva vilka förbättringar ni vill göra utifrån coachens förslag.
När företagets energianvändning minskar kan ni till exempel:

  • sänka energikostnaden
  • minska er klimatpåverkan
  • stärka varumärket genom att ni arbetar med hållbarhet

När ni börjar använda energin effektivare kommer också ofta mervärden som:

  • bättre arbetsmiljö genom till exempel jämnare temperatur, bättre ventilation och behagligare belysning
  • minskat behov av underhåll

Under programperioden kommer det att anordnas olika typer av evenemang som utformas efter de behov och intressen som finns bland deltagarna. Det kommer att vara bra tillfällen att få inspiration och utbyta erfarenheter med andra företagare.

Vi är dina lokala energicoacher. Kontakta oss!
Vi coachar företag i Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm och Sundbyberg.

Mira Gartz
08-706 80 12
mia.gartz@sundbyberg.se

Olof Kallstenius
08-508 287 31
olof.kallstenius@stockholm.se

Ditt företag kan få hjälp av en energicoach om det:

  • Har högst 249 anställda
  • Använder mindre än 300 000 kilowattimmar per år
  • Har en årsomsättning under 50 miljoner euro eller en balansomslutning under 43 miljoner euro per år.

Finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.

Läs mer på www.energimyndigheten.se/coach

Dela: