Driva och utveckla företag

För dig som driver företag och/eller vill utveckla ditt företag finns det olika former av stöd som du kan få. På denna sida har vi samlat flera av de olika företagsfrämjare som finns.

ALMI
ALMI erbjuder tillväxtrådgivning till etablerade företag med ambition och vilja att växa hållbart. De stödjer företagen i att utveckla sin verksamhet, hitta nya affärsmöjligheter, öka sin omsättning och/eller nå en internationell marknad.
Almi erbjuder även kompletterande finansiering till företag med upp till 250 anställda inom alla branscher.

Connect
Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. De erbjuder olika program för genomlysning av företagens affär, Språngbrädan för tidiga bolag och FöretagsAcceleratorn för etablerade bolag.

STHLM GLOBAL
STHLM GLOBAL är den regionala exportsamverkan i Stockholms län och består av flera aktörer som kan hjälpa dig på olika sätt. De riktar sig till företag som vill ta tillvara globaliseringens möjligheter och växa internationellt. Som företagare kan du få stöd i form av till exempel rådgivning, finansiering och nätverk.

Verksamt
På verksamt.se finns mycket information för dig som driver företag. Du kan få hjälp att räkna ut din skatt, anmäla ändringar och få vägledning om att anställa personal. För dig som vill utveckla ditt företag finns information om hur du hittar nya marknader, finansierar din tillväxt eller byter företagsform.

Dela: