Starta och driva företag

Är du på gång att starta ett nytt företag och behöver rådgivning? Har du redan startat företag? Känner du till att det finns ett stort utbud av nätverk och mötesplatser? Står företaget inför en tillväxt fas och vill undersöka olika möjligheter att utvecklas?

Här finner du information om var du kan vända dig för att få det stöd som passar dig beroende på vilken fas du är i kring ditt företagande.

Solna stad erbjuder service till företag som vill etablera sig och växa i Solna. Det innebär att företagare kan få lotsning i frågor om lediga lokaler, olika företagsområden, tillstånd, kompetensförsörjning, nätverk, export och andra frågor som just ditt företag behöver hjälp att hitta svar på.


Dela: