Solna i Stockholmsregionen

Solna är en viktig aktör i den expansiva storstadsregionen Stockholm. Samarbetet och relationerna med våra grannkommuner är er framgångsfaktor för Solnas utveckling.

Solna stad är partner i Stockholm Business Alliance. Partnerskapet består av 52 kommuner i sju län där fokus ligger på att koordinera arbetet inom investeringsfrämjande, marknadsföring och utveckling av näringslivsservice. Genom att lyfta regionens samlade fördelar och verka genom gemensam internationell marknadsföring skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Partnerskapets gemensamma vision är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion där Solna är en viktig del. Det gemensamma varumärket är "Stockholm –The Capital of Scandinavia". Webbplats Stockholm Business Alliance och webbplats invest in Stockholm.

Dela: