Tävla om titeln Årets unga affärsidé

Vinn 50 000 kronor på din affärsidé. Vill du delta i tävlingen ska du vara mellan 17-30 år, bo i Solna eller ha en affärsidé som påverkar företagsplatsen Solna positivt. Tävlingen för 2018 är avgjord i november.

Hur söker du?
Tävlingsbidraget på max åtta sidor ska innehålla vem du/vilka ni är, en beskrivning av själva afffärsidén, födelseår, och kontaktuppgifter till var och av er i teamet. Om ingen i teamet bor i Solna, beskriv hur affärsidén påverkar företagsplatsen Solna positivt.
Tävlingsbidraget skickas in till aua@solna.se.

Vad ska tävlingsbidraget innehålla?
En beskrivning av affärsidén utifrån Business Model Canvas, enligt nedan.

Affärsidé / Erbjudande
Beskriv hur ditt erbjudande ser ut till respektive målgrupp. Vilka kundbehov tillgodoser du och vilka problem hjälper du kunderna att lösa? Varför ska kunden köpa av just dig? Vad gör din affärsidé bättre än konkurrenternas?

Kunder
Beskriv din marknad och vilken/vilka kundgrupper du vänder dig till med din idé. För vem skapar din affärsidé värde?

Kanaler
Beskriv vilka kanaler du behöver använda dig av för att nå dina kunder. Hur ska du sälja in din affärsidé och hur ska du hjälpa dina kunder att förstå värdet av ditt erbjudande?

Kundrelationer
Beskriv vilken typ av relationer du behöver bygga upp med dina olika kundgrupper. Hur ska du etablera och underhålla dessa relationer?

Intäktskällor
Beskriv hur du kommer att tjäna pengar på din affärsidé. Hur kommer prissättningen se ut och vilka betalningsmodeller kommer du att använda dig av?

Resurser/tillgångar
Beskriv vilka resurser du behöver för att komma igång med din verksamhet. Hur ser ditt team ut och hur behöver det se ut framöver?

Aktiviteter
Beskriv vilka olika aktiviteter och när i tid du behöver utföra dem för att komma igång med din verksamhet.

Partnerskap
Beskriv vilka dina viktigaste partner är. Vilka behöver du samarbeta med och vilka leverantörer behöver du?

Kostnader
Beskriv dina främsta kostnader som du kommer ha i uppstartskedet. Vilka av dina resurser kommer att kosta mest och vilka aktiviteter är dyrast att genomföra?

Företagsbeskrivningen ska skrivas på max åtta sidor. Rapporten ska beskriva företagets samtliga områden samt födesleår och kontaktuppgifter till var och en i teamet. Om ingen bor i Solna bifoga även en beskrivning hur affärsidén påverkar företagsplatsen Solna positivt.
Bidrag som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Skicka inte in originalhandlingar - inlämnat bidrag skickas inte tillbaka.
Arrangören ansvarar inte för bidrag som skadats eller kommit bort.

Intervju och urval
Efter sista ansökningsdag går juryn igenom samtliga inkomna bidrag och väljer därefter ut 3-5 bidrag. Som utvald får man möjlighet att pitcha sin affärsidé inför juryn på max 5 minuter.

Juryn bedömer utifrån följande kriterier:
- Affärsbeskrivningen som helhet
- Kundbehov och kundnytta
- Utvecklingspotentail, engagemang och nytänkande
- Teamets förmåga att gå från idé till verklighet

Utdelningsceremoni på Solna Frukostbricka

Vinnaren koras på Solna Frukostbricka i november i samband med att utmärkelsen "Årets Företagare" presenteras.

Allmänna regler

Genom att delta i tävlingen Årets Unga Affärsidé godkänner du som deltagare att ditt namn, profil och annan personlig information sparas och används enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för administration och uppföljning.

Vid frågor kontakta
Katarina Verlage, projektledare för Årets unga affärsidé via e-post.

Dela: