Årets miljöföretag

Solna stads miljöpris delas ut årligen till enskild person, företag eller organisation som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet.

Med insatser inom miljöområdet menas arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, ekologiskt byggande, naturvårdande insatser, opinionsbildning och arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning. Även forskning eller annat arbete som driver miljöutvecklingen framåt, exempelvis mot ökad efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster räknas som insats. Pristagaren ska vara boende, lokaliserad eller verksam i Solna. Priset formges av en konstnär verksam eller boende i Solna och ska utgöras av ett konstverk.

Vinnare av Miljöpriset 2018

Solna stads miljöpris tilldelas år 2018 ut till Water Aid Sweden. Water Aid Sweden får priset för sitt arbete med att öka tillgången till rent vatten i världens fattigaste länder. Water Aid Sweden med säte i Solna arbetar med insamling, information och påverkansarbete med fokus för att vatten-och sanitetsfrågan ska prioriteras.


Cecilia Chatterjee-Martinsen, Water Aid Sweden och Anna Lasses,
ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden Solna stad
(Fotograf Casper Hedberg)

Tidigare pristagare

2017 års vinnare: Svenska Brasserier och Ulriksdals Wärdshus

2016 års vinnare: Cykelköket Solna

2015 års vinnare: Humlegården Fastigheter

2014 års vinnare: Statens Fastighetsverk

2013 års vinnare: Arvid Norquist

2012 års vinnare: Slottsträdgården Ulriksdal

Nominera till miljöpriset

Nomineringar av miljöprismottagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Nomineringen ska innehålla en motivering och ska skickas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det är Miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar om vem som får miljöpriset.


Dela: