Årets CSR företag

CSR-priset delas ut till företag som genom ett socialt ansvarstagande gjort en värdefull insats för arbetssökande Solnabor. Priset delas ut på årets sista Solnas Frukostbricka varje år.

Det goda samarbetet mellan Solna stad och näringslivet leder till att arbetssökande Solnabor ökar sina möjligheter till att få ett arbete eller praktikplats. Via goda relationer med näringslivet och en god kännedom om varje persons kompetens stärks individers chanser att komma ut i arbetslivet. Genom detta pris uppmärksammar Solna stad de företag som har visat på ett gott samarbete, haft en rätt inställning och gjort en betydelsefull insats för den enskilda individen.

Vinnare av CSR-pris 2018
Priset gavs i år till två företag som genom ett socialt ansvarstagande gjort värdefulla insatser för arbetssökande Solnabor coh Solnaungdomar;
Företagen Rehab Station Stockholm och BBS Begagnade kontorsmöbler AB mottog CSR-priset.

Rehab Station Stockholm har under många år har företaget tagit emot sommarjobbande ungdomar, personer i praktik samt även anställt arbetssökande solnabor. Företaget genomsyras av en positiv inställning till ungdomar och arbetssökande vilket bidrar till att rusta människor på ett gott sätt. Man är ett gott exempel på hur samarbetet i Solnamodellen fungerar i praktiken och medverkar till ett socialt hållbart Solna. Rehab Station Stockholm är även framgångsrik i sitt arbete med rehabilitering och har också ett stort antal anställda med funktionsnedsättning.

BBS Begagnade kontorsmöbler AB mottog CSR-priset för att man under många år har företaget varit delaktigt i att anställa arbetssökande personer som behöver ett extra stöd och få en ny chans i livet. Företaget har visat på ett stort engagemang, en vilja att göra skillnad och genomsyras av att vara med och ta ett socialt ansvar för arbetssökande och solnabor. BBS Begagnade kontorsmöbler AB är ett gott exempel på hur samarbetet i Solnamodellen fungerar i praktiken och bidrar till ett socialt hållbart Solna. Företaget bedriver även ett viktigt miljöarbete då de återvinner och säljer begagnade kontorsmöbler


Anki Berglund och Jimmy Micksäter, BBS Begagnade kontorsmöbler AB,Annika Törnsten, Annelie Olausson och Jonas Sköldberg, Rehab Station Stockholm,Ulla Johansson och Lars Rådén, Solna stad (Fotograf Casper Hedberg)

Tidigare pristagare

2017 års vinnare: Bostadsstiftelsen Signalisten och Scandic Järva Krog

2016 års vinnare: Råsunda förskoleenhet

2015 års vinnare: Akademibokhandeln Solna centrum

2014 års vinnare: Function Sverige

2013 års vinnare: Tillfälliga toan

2012 års vinnare: Telekompetens och Hotel Park Inn by Radisson Solna

2011 års vinnare: LeXman

Dela: