Prisade företag i Solna

I Solna stad finns mängder av företagsamma och drivande individer och företag. Tillsammans skapar dessa ett mycket gott företagsklimat och bidrar på olika sätt till en positiv samhällsutveckling. Varje år väljs några få företag ut för att de gjort något alldeles litet extra.

Årets företagare har presterat väl med sitt företag, Årets CSR-företag har gjort en värdefull insats för arbetssökande Solnabor, Årets Miljöpris ges till en enskild person, företag eller organisation som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet och Årets Unga Affärsidé syftar till att inspirera och uppmuntra till entreprenörskap och ge fler ungdomar chansen att förverkliga sina idéer.

Det är mycket roligt och hedrande att ha dessa företag i staden som bidrar på ett så enastående sätt utöver att driva sina företag i Solna.

Dela: