Life science i världsklass

Solna är centrum i ett av Europas mest utvecklade Life Science-kluster. Med tyngdpunkt i området runt Karolinska Institutet, KI, och Karolinska Universitetssjukhuset, KS, finns en stor koncentration av forskning och företagande inom Life Science, som med ett vidare begrepp brukar inkludera bioteknik, biomedicin, läkemedel och medicinsk teknik.

Solna arbetar också tillsammans med Stockholm stad, Stockholms läns landsting, KI, KTH, Stockholms universitet och övriga aktörer i stiftelsen Vetenskapsstaden för att stärka Solna och Stockholms ställning inom life science-området. Arbetet utgår från vision 2025 för Karolinska - Norra station som går ut på att göra området till världskänt life science-område.

Vision 2025 - Karolinska - Norra Station

Under de kommande 15 åren beräknas investeringarna i området till cirka 50 miljarder kronor. Det gör utvecklingen till den största satsningen i Sverige någonsin. Bakom satsningen står en s k triple helix, dvs universitet, samhälle och näringsliv i samverkan.

Total investering cirka 50 miljarder kronor

 • 5 500 nya bostäder
 • 36 000 arbetsplatser
 • Första inflyttning 2013
 • Överdäckning av E4/E20
 • Färdigbyggt 2025
 • Nytt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna
 • Totalt cirka 600 000 kvm avsedda för
  life science, varav cirka 400 000 kvm är nya

Stockholm Science City

Stockholm Science City arbetar för att stödja utveckling och etablering av life science-verksamhet i området. Här ska akademisk forskning, klinisk prövning, sjuk och hälsovård samt företag mötas i en dynamisk miljö där intressanta idéer får möjlighet att utvecklas och kommersialiseras.

De första nya projekten

Europas modernaste universitetssjukhus

Det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett högspecialiserat sjukhus, skapar unika möjligheter till samverkan mellan forskning och klinisk tillämpning.

 • Total yta cirka 335 000 kvm
 • Högspecialiserad sjukvård
 • Europas modernaste universitetssjukhus
 • Total yta cirka 335 000 kvm
 • 800 vårdplatser
 • Invigdes våren 2018
  SciLifeLab
  Science for Life Laboratory - SciLifeLab - är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Laboratoriet är ett avancerat laboratorium inom genomik och sekvensering och ett centrum i världsklass för kartläggning av gener och proteiner som är relevanta för folksjukdomar.
 • Gemensam satsning mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan,
  Stockholms universitet samt Uppsala universitet
 • Partnerskap mellan Stockholm och Uppsala med en etablering i respektive stad
 • Invigning 2010: omkring 75 personer beräknas sysselsättas
 • Beräknad sysselsättning år 2011: 220 personer
 • Total yta: 7 500 kvm (år 2013)

Fyra life science kvarter

I samarbete med fastighetsutvecklarna Oslo Naeringseiendom etableras fyra kvarter för forskningsintensiv näringslivsverksamhet tvärs över gatan från Nya Karolinska Solna Universtitetssjukhus.

 • Avsedda för forskningsintensiv näringslivsverksamhet
 • 25 meter från Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus
 • 40 000 kvm
 • 3 000 arbetsplatser
 • Beräknad inflyttning 2017-2018

Området

Karolinska-Norra Station byggs för en blandning av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer och restauranger, kultur, service och vackra parker. Det blir en dynamisk och modern stadsdel med plats för 36 000 nya arbetsplatser och 5 500 bostäder.

En viktig del i utvecklingen av Karolinska-Norra Station är överdäckningen av E4/E20 och Värtabanan. Stockholm och Solna byggs samman och den nya stadsdelen blir gemensam för de båda kommunerna. På nuvarande sjukhusområdet finns utrymme för vetenskaplig och industriell utveckling. Karolinska-Norra Station ska bli ett attraktivt område att bo, leva och arbeta i för människor i alla åldrar och faser i livet. Med goda kommunikationer, närhet till två internationella flygplatser och gångavstånd till huvudstadens finansiella centrum och rika kulturbud har stadsdelen nära till allt.

Dela: