Samverkan med företagen i Solna gav fler sommarjobb

Fler än trehundra ungdomar i Solna fick sommarjobb på 62 arbetsplatser runtom i staden, tack vare ett starkt engagemang från det lokala näringslivet. Fler ungdomar fick sommarjobb och fler företag engagerade sig denna sommar jämfört med förra året. Fyra av tio ungdomar erbjöds dessutom möjlighet till extrajobb även efter sommaren.

Flera ungdomar i Solna har under sommaren fått en första inblick i yrkeslivet med sina första sommarjobb. Varje år erbjuder staden sommarjobb inom en lång rad olika branscher, tack vare tät samverkan med lokala företag och offentlig sektor, och en ambition att matcha jobb efter individuella önskemål och förutsättningar.

– Vi arbetar aktivt med att matcha den som söker sommarjobb med rätt arbetsgivare. Med god samverkan, tidig planering och ett starkt engagemang från det lokala näringslivet och offentlig sektor har fler unga i Solna fått viktiga erfarenheter, kunskaper och kontakter för framtida karriärer, säger Ulla Johansson, arbetsmarknadschef i Solna stad.

Fyra av tio fick extrajobb

Under sommaren har 355 sommarjobbsplatser erbjudits ungdomar i Solna hos 62 olika arbetsgivare – inom branscher som hotell- och restaurang, förskola och fritidshem, trädgårds- och parkarbete, äldreomsorg, hantverk, VVS och måleri. Fyra av tio ungdomar fick erbjudande om fortsatt extrajobb även efter sommaren.

Sommarentreprenörer

Ett antal ungdomar valde Solna stads program "Sommarentreprenör" som sommarjobb. Under fyra veckor fick åtta unga Solnabor med egna affärsidéer personlig coachning, utbildning och inspiration i möten med andra unga entreprenörer. Programmet avslutades sedan med draknäste och final på Handelshögskolan.

– Vår satsning på sommarentreprenörer ger värdefulla erfarenheter som peppar ungdomar i Solna att våga satsa på eget företag i framtiden, säger Ulla Johansson.

Sommarjobb för trygg och trivsam närmiljö

Ett projekt som genomfördes för andra året i rad tillsammans med bostadsstiftelsen Signalisten gav ett antal ungdomar möjlighet att sommarjobba i sitt närområde – i år med fokus på Bagartorp och Hagalund. Genom sommarjobbet bidrog samtidigt ungdomarna till att skapa en trivsam och trygg miljö för boende, företag – och sig själva.

Dela: