Rekordlåg arbetslöshet hos unga och utrikesfödda i Solna

Arbetslösheten sjunker i Solna och ligger lägre än både länet och resten av landet. Och det är framför allt hos unga och utlandsfödda som andelen arbetslösa ligger på rekordlåga nivåer.

Solna har lägst arbetslöshet bland utrikesfödda i hela landet, visar statistik från Arbetsförmedlingen från 2018. De senaste siffrorna från mars 2019 visar en andel på 8,1 procent bland utlandsfödda i Solna, vilket är en minskning med en knapp procentenhet jämfört med året innan. I Stockholms län ligger motsvarande siffror på 12,8 procent och i hela landet är andelen arbetslösa bland utrikesfödda 19 procent.

– Att arbetslösheten i Solna fortsätter sjunka visar att Solnamodellen är framgångsrik, inte minst för nyanlända till kommunen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Lägst arbetslöshet hos unga

Den totala andelen arbetslösa i Solna sjunker också och ligger nu på 4,1 procent, vilket också är lägre än både länet och landet. Men det är hos ungdomar som staden verkligen sticker ut – arbetslösheten hos unga mellan 18 och 24 år har sjunkit från 5,2 procent till 3,9 procent på ett år, vilket är hälften så hög arbetslöshet som för resten av Sverige med 8,2 procent.

– Stadens aktiva arbete med individuella matchningar av rätt jobb till rätt person tillsammans med vår nära samverkan med det lokala näringslivet, bidrar till att fler unga och utrikesfödda kommer i arbete och egen försörjning i Solna, säger Pehr Granfalk.

Dela: