Positiv inflyttning i nya modulhus

Att ha ett eget hem påverkar ens möjligheter att finna sig tillrätta i livet. Under hösten har nyanlända Solnabor fått ett eget boende i det modulhus som byggts på mark där tidigare en skola låg.

I ett av modulhusen har en av de boende tagit direkt kontakt med byggherren Skanska för att skaffa sig ett jobb. Ett initiativ som tagits emot positivt och som eventuellt mynnar ut i en praktikplats.

Skanska har som mål att de som jobbar på Skanska ska spegla hela befolkningen. Man vill öka mångfalden genom att anställa fler kvinnor, personer med annat etniskt ursprung än svenskt och personer med olika utbildningsbakgrund.

Källa: Fokus Skanska nr 5 - läs artikel (PDF-dokument, 106 kB)

Dela: