Berätta om ditt företags digitalisering!

Har ditt företag börjat jobba smartare eller mer hållbart genom att digitalisera? Har den skapat nya affärsmöjligheter?

Digitalisering kan skapa möjligheter för företag att växa hållbart och klara sin kompetensförsörjning. Nu efterlyser vi exempel från små och medelstora företag i Solna.

Vi vill gärna att du delar med dig av era erfarenheter! Hör av dig till våra näringslivsutvecklare Katarina Verlage och Ylva Bodén på foretagare@solna.se och berätta.

Dela: