Årlig enkät om lokalt företagsklimat på gång

Svenskt Näringsliv har skickat ut sin årliga enkät om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Slumpmässigt utvalda företag i Solna får enkäten. Om du får enkäten, ge den några minuter. Då hjälper du staden med dess fortsatta arbete för ett bättre företagsklimat.

I enkäten kan du tycka till om hur du upplever det lokala företagsklimatet, den kommunala servicen och attityder till företagande m.m i Solna.
Enkätsvaren ligger därefter till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Många kommuner använder resultatet, ofta i kombination med andra undersökningar, för att planera sitt arbete för ett bättre företagsklimat.

Enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner bidrar till att sätta fokus på bland annat hur företagaren upplever bemötandet och servicen i kommunen. Det handlar också om hur företagen upplever konkurrens från kommunens verksamheter, tillgång på arbetskraft med relevant kompetens samt kommunens attityd till företagande.

Materialet är framtaget för att vara ett diskussionsunderlag och verktyg för att hitta exempel på kommuner som jobbar strukturerat och bra med sitt företagsklimat.
I vetskap om att ni alla företagare har ett pressat tidsschema vill vi ändå uppmana er att ta er tid att svara.

Dela: