Hagastaden

När Hagastaden är färdigbyggd ska stadsdelen vara ett av världens främsta life science-kluster. Men även andra verksamheter är nödvändiga för att skapa en levande stadsdel för både boende, företag och forskning. Totalt kommer området att ha 50 000 arbetsplatser.

Området kring Karolinska Institutet (KI) innehåller ett stort antal företag. Många av dem är knutna till Life Science och här finns även Karolinska Institutet Science Park som erbjuder lokaler och forskningsmöjligheter för nystartade Life Science-företag.

Området kommer att förändras mycket de kommande åren tack vare byggandet av Europas modernaste sjukhus Nya Karolinska Solna. Sjukhusområdet integreras med Norra Stationsområdet mellan Solna och Stockholm och kommer att bli kärnan i Solnas starka Life Science-kluster.

År 2025 får området en ny tunnelbana från Odenplan och som kommer att gå till Arenastaden.

Läs mer om stadsdelen:
Hagastaden.se
Hagastaden - Solna stad

Dela: