Besöksnäring

Solna har en mycket spännande och växande besöksnäring och som attraherar många nyetableringar av upplevelser, hotell och restauranger. Här finns möjlighet att uppleva storslagna evenemang, kungliga slott, magnifika parker, unik och exklusiv shopping, ett rikt kulturliv och stora idrottsögonblick.

Besöksnäringen är en växande näring i Sverige. Till besöksnäringen hör verksamheter som hotell, restauranger, andra typer av boenden, handel, muséer och aktivitetsanläggningar med mera. Besöksnäringen omsätter uppemot 300 miljarder, genererar ett exportvärde på 120 miljarder och levererar 173 000 jobb - varje år, i hela landet.
Filmen
Svensk besöksnäring - en tillväxtnäring producerad av Svensk Turism AB ger en bra bild av näringen.

Turistomsättningen har ökat markant i Solna de senaste åren. Rese- och turistnäringen i Solna omsatte 4,3 miljarder kronor och gav arbete åt knappt 2 400 personer (helårssysselsatta) under år 2017. Turismomsättningen har ökat med 461 miljoner kronor under 2017 jämfört med 2016.
Sju nya hotell har öppnats på fyra år och här finns nu totalt 14 stycken. Därmed är Solna Sveriges femte största hotellkommun.
Anläggningarna Friends Arena och Mall of Scandinavia har också bidragit till en markant ökning av antal dagbesökare till Solna.

I Solna finns en stark vilja och stort engagemang bland besöksnäringen för att samarbeta och utveckla näringen i staden. Solna stad och besöksnäringen träffas regelbundet i olika forum som näringslivsfrukostar, besöksnäringsträffar och nätverksträffar m.m.

Dela: