Frågor vid erbjudande om sommarjobb

Hur fördelas jobben?
Jobben fördelas genom lottning och matchning.

Kan jag byta jobb?
Nej, du kan inte byta jobb som du blivit erbjuden, bara tacka nej om du inte vill ha det jobb du fått.
Det är viktigt att du meddelar direkt om du måste tacka nej till din plats eftersom det är många som vill ha ett sommarjobb. Kontaktuppgifter till höger på sidan.

Kan jag byta period?
Om du inte kan jobba under perioden som du önskat och erbjudits, kan du inte byta arbetsveckor, bara tacka nej.
Det är viktigt att du meddelar direkt om du måste tacka nej till din plats eftersom det är många som vill ha ett sommarjobb. Kontaktuppgifter till höger på sidan.

Måste jag verkligen ha utdrag ur belastningsregistret?
Ja, om du ska sommarjobba inom förskola, skola, skolbarnomsorg eller med barn som har funktionsvariationer så måste du ha ett utdrag. Det är obligatoriskt.

Hur kan jag beställa ett utdrag ur belastningsregistret?
Utdrag ur belastningsregistret för skola- och barnomsorg måste du beställa via Polismyndigheten och du hittar det här: Utdrag ur belastningsregistret: barn och omsorg/skola

Varför fick jag inget sommarjobb?
Det är fler som söker än det finns sommarjobb.

Dela: