Frågor under jobbets gång

Vad gör jag om jag inte trivs?
I första hand ska du prata med din handledare på arbetsplatsen. Du kan även kontakta Solna stads kontaktcenter och vi ser till att hjälpa dig.

Vilka arbetsuppgifter har jag?
Information om vad du ska arbeta med får du av handledaren på din arbetsplats.

Vem är min handledare?
Information om vem som är din handledare får du när du skriver anställningsavtal. Är du osäker kan du ringa Solna stads kontaktcenter.

Hur fungerar det med raster?
Du har rätt till en halvtimmes lunchrast. På vissa arbetsplatser är lunchrasten längre. Rast ligger utanför arbetstid och är obetald.

Hur gör jag om jag råkar bli sen när jag ska till jobbet?
Om du blir försenad ska du kontakta handledaren på din arbetsplats och tala om det. Se till att ha rätt telefonnummer med dig.

Hur lång lunch har jag?
Du har rätt till minst en halvtimmes obetald lunch utöver de sex timmarna.

Hur långa arbetsdagar har jag?
Du jobbar 6 timmar om dagen samt obetald lunch. Vissa undantag finns.

Hur gör jag om jag blir sjuk?
Kontakta din handledare eller någon på arbetsplatsen innan arbetsdagen har börjat.

Dela: