Frågor om lön

Vilken lön får jag?
Solna-ungdomar som erhåller sommarjobb via Solna stad har följande timlöner (inkl. semesterersättning) sommaren 2019.
16 - och 17-åringar 85 kronor per timme inklusive semesterersättning
18-åringar 90 kronor per timme inklusive semesterersättning

Hur betalas lönen ut?
För att få lönen utbetald till ditt bankkonto måste du anmäla dina kontouppgifter till Swedbanks kontoregister. Har du fyllt 18 år gör du det via Swedbanks webbsida och bank-id. Är du under 18 år måste du besöka ett Swedbankkontor, ha med id-handling, tala om att Solna stad ska betala din lön och uppge stadens avtalsnummer som är: 19787.  
Har du inget bankkonto betalas lönen ut via ett utbetalningskort som postas hem till dig. Tänk på att om du får lönen via utbetalningskort drar utlämningsstället av en serviceavgift.

När betalas lönen ut?
Efter sommarjobbets sista dag betalas lönen som regel ut inom en månad. Det är viktigt att du lämnar in din tidrapport så snart du slutat ditt jobb – utan tidrapport ingen lön. När du skriver anställningsavtal får du veta vem som ska ha tidrapporten.

Måste jag betala skatt?
Om du kommer att tjäna mindre än 19 670 kr under hela 2019 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året.
Samtidigt som du skriver anställningsavtal kommer du att skriftligen få intyga detta och då kommer ingen skatt att dras från din lön.
Kommer du att tjäna 19 670 kr eller mer men inte jobba hela året, då kan du istället ansöka om ändrad beräkning av skatteavdrag hos Skatteverket, så kallad skattejämkning.

Hur skattejämkar jag?
Arbetsgivaren är enligt lag tvungen att göra avdrag för skatt på lönen. Skattejämkning innebär att Skatteverket beslutar om ändrad beräkning av skatteavdrag än vad som ska göras enligt skattetabell.
Kommer du att tjäna 19 670 kr eller mer men inte jobba hela året så kan du ansöka om skattejämkning hos Skatteverket, så kallad skattejämkning. Läs mer här - till Skatteverket

Hur gör jag om jag fått fel lön?
Om du har fått fel lön ska du kontakta Solna stads kontaktcenter så hjälper vi dig.

Dela: