Solnamodellen Extra - projektet som syftar till att bryta långtidsarbetslösheten

Solna stad har sedan lång tid arbetat efter den så kallade Solnamodellen som går ut på att matcha rätt person med rätt arbetsplats och se varje individs potential och möjligheter. Med start under 2017 tog staden ytterligare ett steg i att minska långtidsarbetslösheten genom Solnamodellen Extra.

Sedan januari 2017 drivs projektet Solnamodellen Extra i staden för att förstärka insatserna till den som varit långtidsarbetslös.

Solnamodellen Extra innebär en förstärkning av insatser för att hjälpa och lotsa den som varit långtidsarbetslös tillbaka till utbildning eller arbete. Arbetet går ut på att matcha rätt person med rätt arbetsplats. Den som varit arbetslös under en längre tid får hjälp, vägledning och matchning av de personer som jobbar i projektet.
Sedan den 16 januari 2017 finns två personer anställda i staden för att driva projekt Solnamodellen Extra, som påbörjades under 2017 med en förlängning under 2019. Insatsen genomförs tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Dela: