Solnamodellen Nyanlända - projektet som syftar till att bryta arbetslösheten hos nyanlända solnabor

Solna stad och näringslivet har sedan lång tid hjälpts åt med att matcha arbetssökande med jobb i den så kallade Solnamodellen och Solnamodellen Extra. Sedan  2017 har staden gjort ytterligare satsningar för att hjälpa nyanlända solnabor att finna, få och behålla ett jobb genom projekt Solnamodellen Nyanlända.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen i Solna har Solna stad påbörjat ett projekt, Solnamodellen Nyanlända. Projektet handlar om att bryta arbetslösheten hos nyanlända solnabor vilka är personer som har uppehållstillstånd, men som har varit i Sverige kortare tid än två år. Projektet som ska pågå under två år finansieras av Arbetsförmedlingen och Solna stad agerar länk mellan Arbetsförmedlingen, den arbetssökande och arbetsgivaren.

Projektets mål är att:
- Öka antalet solnabor från Etableringsuppdraget som går till arbete.
- Bidra till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att tillvarata outnyttjad kompetens.

Fokus i projektet ligger på att skapa och vårda goda relationer med näringslivet, samt få god kännedom om deltagarnas individuella förutsättningar i förhållande till utbudet av tjänster på arbetsmarknaden.
Individen ska alltid vara i fokus. Var och ens kompetens ska tas tillvara för att därigenom hitta ett meningsfullt arbete. Något som både individen och samhället tjänar på.

Arbetsgivare som erbjuder anställning till någon av projektets deltagare har möjlighet till anställningsstöd i form av Nystartsjobb eller Introduktionsjobb, samt förstärkt anpassat introduktionsstöd på arbetsplatsen.

Dela:

Populära sidor