Socialt företagande

Arbetsintegrerande socialt företagande är en företagsform som växer i Sverige. Solnas första sociala företag, Solnafixarna, startade 2014. SolnaFixarna innebär en möjlighet till anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.


Foto: Solna stad.

Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att skapa arbete åt människor som har stora svårigheter att få eller behålla en anställning. SolnaFixarna drivs av de anställda med stöd av arbetsledare från Solna stad, och eventuell vinst återinvesteras i företaget. De tjänster som erbjuds är bland annat städning, flytt och enklare anläggningsarbeten.

Tar tillvara på engagemang
SolnaFixarna är ett bra exempel på hur människors engagemang skapar arbete. Det är de anställda som driver företaget och det är tack vare dem som företaget startas. Solna är den mest näringslivsvänliga kommunen i Sverige, så det finns goda förutsättningar för SolnaFixarna att hitta många företag att jobba med.

- Ett företag som SolnaFixarna kan bland annat anlitas av personer som ska flytta till äldreboende, men som inte har något socialt nätverk som kan hjälpa till med flytten, säger Birger Nord, Solna stads äldreombudsman. När man är 85 år och ska lämna ett helt hem behövs det en verksamhet som har ett socialt snarare än ett kommersiellt perspektiv.

Samarbete med Arbetsförmedlingen
SolnaFixarnas anställda har antingen haft en offentligt skyddad anställning tidigare, eller rekryterats genom Arbetsförmedlingen. Lasse Friding är en av de anställda i företaget.

- Jag har tidigare haft en OSA-anställning, men hade varit arbetslös i ett och ett halvt år innan jag fick den här chansen, berättar han.

De som anställs i SolnaFixarna har olika kompetenser och arbetslivserfarenhet.

- Det är flyttjänster som jag kan bäst, eftersom jag har arbetat med det i ganska många år. Det är mitt gebit, säger Lasse Friding.

För mer information om Solnafixarnas tjänster besök Solnafixarnas hemsida.

Dela: