DUA-Delegationen för unga i arbete

DUA verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. DUA främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkanformer.

287 av landets 290 kommuner har undertecknat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen avseende unga. En aktuell överenskommelse om unga är en förutsättning för att kommunen ska kunna teckna Utbildningskontrakt.
DUA tillsammans med Arbetsförmedlingen driver under 2016-2017 ett lärprojekt i syfte att kvalitetssäkra och sprida viktiga kunskaper och arbetssätt som bidrar till att fler unga börjar arbeta eller studera.

Solna stad medverkar i Duas forsknings- och lärprojekt som genomförs i sammarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018.

Dela:

Populära sidor