Arbete, utbildning och etablering

Solna har en god arbetsmarknad med en stabil mix av företag, akademi och offentlig sektor. En unik stadsutveckling skapar ett stark etableringsflöde som utvecklar marknaden och skapar nya arbetstillfällen. I Solna finns det en spännande arbetsmarknad inom en rad branscher och yrken.

En viktig del i stadens hållbara utveckling är att hjälpa solnaborna via studie-och yrkesvägledning, coachning och matchning till utbildningar och arbete. Här är samarbetet mellan staden och näringslivet viktigt. En stark framgångsfaktor är det stora engagemang som det lokala näringinslivet har i att möta de utmaningar som finns i samhället runt arbetsmarknaden.

Ett tydligt resultat är låg arbetslöshet i Solna jämfört med riket och minskat behov av försörjningsstöd.

Vi ansvarar för stadens etableringsuppdrag för de nyanlända invandrare som omfattas av Etableringslagen (2010:197) och bidrar till att den nyanlände får en snabb kontakt med arbetsmarknaden och i samhället.

Dela: