Näringsliv & arbete

Välkommen till företagsstaden Solna

Solna är en framgångsrik företagsplats. I staden finns en dynamisk marknad med över 9 500 unika företag i olika storlekar och branscher. Solna är nära till Stockholm city, flygplatser och kollektivtrafiken är väl utbyggd. 12 år i rad har Svenskt Näringsliv utsett Solna till att ha Sveriges bästa företagsklimat.

 • Solna är Sveriges bästa företagskommun - tolv år i rad

  Solna behåller sin förstaplats med Sveriges bästa företagsklimat för tolfte året i rad, i Svenskt Näringslivs årliga rankning av landets kommuner

 • Nya kvarter växer fram vid gula linjens Södra Hagalund

  Nya bostäder, kontor och mötesplatser växer fram i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen som byggs ut genom Solna. Nu går detaljplanen ut på samråd efter beslut i byggnadsnämnden.

 • Besöksnäringen i Solna ökar och ger fler jobb

  Turismen i Solna fortsätter öka, med fler hotellövernattningar och dagbesök än någonsin. Besöksnäringen i Solna omsätter cirka 4,6 miljarder och skapar fler arbetstillfällen inom till exempel hotell, handel och restaurang. Det visar den senaste TEM-rapporten (turistekonomisk mätning) för 2018.

 • Rekordlåg arbetslöshet hos unga och utrikesfödda i Solna

  Arbetslösheten sjunker i Solna och ligger lägre än både länet och resten av landet. Och det är framför allt hos unga och utlandsfödda som andelen arbetslösa ligger på rekordlåga nivåer.

 • Frösundavik utvecklas för rekreation, friluftsliv och stärkta naturvärden

  Norra Frösundavik ska utvecklas med förbättrad tillgänglighet, anläggningar för rekreation och friluftsliv och ett nytt strandbad i Brunnsviken, enligt den principöverenskommelse som beslutades i kommunstyrelsen den 25 mars. Samtidigt ska viktiga naturvärden stärkas och stor vikt läggs vid att värna om kulturlandskapet i den Kungliga nationalstadsparken.