KONSTGRÄS OCH MILJÖ - SEMINARIUM 15 MARS 2018

Dokumentation från seminariet kommer att finnas på denna sida.

För konstgräsplaner finns idag många alternativ och sätt att planera, bygga och drifta anläggningar. Samtidigt förekommer olika uppgifter som skapar oro kring gifter, mikroplaster och klimatpåverkan. Därför Solna stad in till ett seminarium för att ge en heltäckande bild av kunskapsläget utifrån tillgänglig forskning.

Seminariet vände sig främst till fritids- och miljöförvaltningar, samt till aktörer i branschen. Målet var att deltagarna ska kunna prioritera åtgärder i sitt arbete.

Program

(pdf (PDF-dokument, 1,5 MB))

Moderator: Mats Johansson, Ecoloop

8.30

Mingel, registrering, kaffe och macka.

9.00

 • Välkommen till Solna! Idrottens roll i kommunen.
  Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd, Solna stad
 • Varför ska vi spela på konstgräs?
  Lars Ekholmer, ordförande Stockholms Fotbollförbund
 • Miljöprioriteringar i en stad
  Anna Lasses, ordförande miljönämnden, Solna stad
 • Pågående projekt i Naturvårdsverkets beställargrupp
  Pernilla Holgersson, beställargruppens sekreterare, Hifab

10.00

 • Paus

10.30

 • Cirkulär ekonomi och gummigranulat
  Jonas Roupé, Svensk Däckåtervinning
 • Överblick miljö, mikroplast, vattenflöden och ämnen
  Simon Magnusson, industridoktorand miljösystemanalys, Luleå tekniska universitet/Ecoloop
 • Miljö- och hälsorisker kopplade till konstgräsplaner
  Petra Wallberg, ekotoxikolog, Sweco

12.00

 • Lunch

13.00

 • Konstgräsplaner: Tillsyn och krav
  Lena Embertsén, miljöskyddsinspektör miljöförvaltningen, Stockholms stad
 • Nacka kommuns nya strategi för att minska plastsvinnet
  Christien Erenrot, enhetschef idrottsdriftsenheten, Nacka kommun
 • Mikroplaster: Spridningsvägar och skyddsbarriärer
  Fredrick Regnell, Ecoloop
 • Erfarenheter från drift av konstgräsplaner
  Stefan Cårebo, driftchef, Solna stad

14.30

 • Paus

14.45

 • Hantering av dagvatten från en idrottsanläggning
  Hans Eriksson, idrottsplanerare idrottsförvaltningen, Stockholms stad
 • Att jobba tillsammans - från det första samtalet till konkreta åtgärder
  Sara Gripstrand, hållbarhetsstrateg, Kalmar kommun

15.30

 • Paneldiskussion och avrundning

16.00

 • Avslut

---------------------------------------------------------------------------

Arrangörer

 • Solna stad
 • Stockholms Fotbollförbund
 • Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer
 • Luleå tekniska universitet
 • Ecoloop

Kontakt

kennet.siverling@solna.se, 072-583 15 62
simon.magnusson@ltu.se, 070-281 28 11

---------------------------------------------------------------------------

Konstgräsbyte på Skytteholms IP i Solna, maj 2015. Foto: R Oxfält, Solna stad.

Dela: