Medborgarlöften för ett tryggare Solna

Polisen och Solna stad arbetar tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet, som också kallas medborgarlöften, utgår ifrån en lokal gemensam lägesbild, där dialog med medborgare och medarbetare är en central del.

För att polisen och Solna stad ska fokusera insatserna på rätt saker vill ha din hjälp med vad du som solnabo tycker är viktiga områden att arbeta med framöver. Svara på frågan nedan för att delta.

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.

Dela: