Matavfall

Du som bor i Solna har möjlighet att sortera matavfall. Varje år genererar en person ca 81 kilo matavfall, varav 28 kilo är onödigt matsvinn. Det matavfall som du sorterar behandlas och blir biogas till fordonsbränsle och värdefull växtnäring till odlingsmark.


Kampanjen med ord som tacotaxi, pastapendla, bulgusbuss och grötgödsel kommer att synas på bussar, sopbilar, i stadsmiljön och på tv runt om i Stockholmsregionen under kommande veckor.

Hur börjar jag sortera matavfall?

Hör med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om det finns insamling av matavfall i din fastighet. Saknas möjligheten kan du framföra din önskan till fastighetsägaren för vidare kontakt med staden. Du är alltid välkommen att höra av dig till stadens kontaktcenter för information och stöd.

Bor du i villa beslutar du själv om du vill sortera ut matavfall, kontakta då stadens avfallsentreprenör SUEZ.

Verksamhetsutövare kan också sortera matavfall, kontakta stadens kontaktcenter så hjälper vi er.

Har du fler frågor, se här.

Insamlade mängder

Allt fler solnabor, verksamheter och företag väljer att sortera sitt matavfall. Nu har över 50 procent av Solnas hushåll möjlighet att sortera matavfall. Gemensamt samlade Solnas hushåll och verksamheter in 1904 ton matavfall under 2015. Det motsvarar 85,5 varv runt jorden med en biogasbil!

Matavfallet är en otrolig resurs, men viktigast av allt - ät upp maten!


Årtal 2012  2013 2014  2015  2016
Matavfall från hushåll i ton 296 486 571 617 Det avgör ni!
Matavfall från verksamheter i ton 837 1056 1262 1287  Det avgör ni!
Dela: