VÄRDEKUL anknyter till Lpfö18

Förskolans uppdrag

"Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen."

"Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra."


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde /.../
Dela: