MUSIKPATRULLEN anknyter till Lgr11

Skolans uppdrag

"Drama, rytmik, dans, musicerande /.../ ska vara inslag i skolans verksamhet"

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans

Musik, centralt innehåll åk 1-3

  • Sång och spel i olika former
  • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner
  • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik

Dela: