DANSLIGAN anknyter till förskolans läroplan

Förskolans uppdrag

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom /../ drama, rytmik, dans och rörelse /../ utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande."


Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, /../ rörelse, sång och musik, dans och drama,

Dela: