Solna kulturskolas mål & värdegrund

Kulturskolan ska vara ett fönster i tiden - en plats där Solnas unga kan upptäcka sin egen och andras talang och utveckla den på bästa sätt. Detta sker i en rik växelverkan mellan upplevelser, utbildande program, eget skapande, möten med andra och andra kulturer.

Med ett rikt spektra av ämneskurser erbjuder vi lärande på olika nivåer och i många estetiska ämnen.

Vi vill att varje elev ska trivas hos oss. Därför planeras undervisning och andra aktiviteter i samverkan med eleverna. Under läsåret har vi också regelbundet en dialog med elever och vårdnadshavare via lärarna, webbenkäter med mera.

Som elev hos oss vill vi att du ska känna:

  • Jag KAN!

  • Jag har KUL!

  • Jag är VIKTIG!

  • Jag är DELAKTIG!

Du som vill veta mer om vad dessa begrepp innebär, är välkommen att läsa det fullständiga dokumentet om kulturskolans mål och värdegrund (se högerkolumnen).

Dela: