Solna kulturskolas historia

Kulturskolan bedriver sin verksamhet i Huvudsta gamla folkskola med tillhörande annex. Här följer en kort historik, med åtta nedslag genom 100 år. Under 2017 kommer vi att flytta till Parkskolan.

Huvudsta folkskola

1909

Byggnaden börjar användas som skola.

1951

Solna kommunala musikskola bildas - sorterar under musiknämnden

1966

Verksamheten flyttas till Skolstyrelsenämnden

1970

Birgit Bohmans balettskola och musikskolan slås samman och bildar Solna musik- och balettskola. Att det finns en kommunal dansskola vid denna tidpunkt är mycket ovanligt och blir ett föredome för övriga dansskolor som i kommunal regi byggs upp under 80- och 90-talet.

1975

Samarbete med för- och grundskolan etableras.Verksamhet som riktas mot förskolan kommer att kallas Startskottet och det mot skolan kallas kulturtjänster.
Barn- och ungdomskulturcenter (BKC) bildas i kommunen.

1993

Solna kulturskola bildas då teater och bild läggs till bland aktiviteterna.
Verksamheten drivs som kommunägt bolag, Solna Kulturskola AB.
BKC ingår som en del.

2003

Kulturskolan blir åter en kommunal verksamhet och sorterar sedan dess under kultur- och fritidsnämnden.

2009

Solna kulturskola firar husets 100 år som skolbyggnad.

2017

Solna kulturskola flyttar till Parkskolan. Datum för flytt är ännu inte beslutat.

Solna kulturskola

Besök gärna Solna stads bildarkiv, en bilddatabas med 11 000 storiska foton på människor, byggnader och miljöer. De äldsta bilderna är tagna på 1800-talet och de senaste är från 2000-talets början.

Dela: