Musikal 2

Älskar du att dansa och sjunga?

Musikal

Musikal 2

Här får du möjlighet att fortsätta utvecklas inom sång, dans, improvisation och scenisk gestaltning samt prova att gestalta olika karaktärer.

Under lektionerna tränar vi på att sätta samman dans och sång till olika musikalnummer. Vi övar också på att hitta olika karaktärer och att våga uttrycka sig i känslor/ texter. I slutet av varje läsår sätter vi upp en musikal där alla estetiska uttryck finns med.

Till KURSKATALOGEN

Dela: