Sirkka Hannula

sirkka.hannula@solna.se

Utbildning

  • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
    Musikerlinjen med oboe som huvudämne och pedagogik som specialisering
  • Masterclass i oboespel i Tyskland, Italien och England

Sirkka Hannula, Solna kulturskolaDet här vill jag berätta om mitt ämne och mig som pedagog

- Att börja spela oboe är att få inblick i en ny värld för eleven, en värld som är både spännande och lite hemlighetsfull eftersom oboe är ett speciellt instrument. Varje elev måste hitta sin egen ton och sitt eget sätt att uttrycka sig på instrumentet. Oboen är ett viktigt klassiskt orkesterinstrument men vi hittar också andra uttryck och andra sammanhang.

- Allt arbete som eleven lägger ner på spelet får hon/han tillbaka i möjligheten att uttrycka sig mångsidigt genom sitt instrument. På Solna kulturskola ska varje elev känna att hon/han lär sig och går framåt, är viktig och delaktig både i kulturskolan som helthet men också i olika samspelsformer.

- Att spela tillsammans med andra ger en extra dimension som får eleven att växa. Samspel är en otroligt bra - man får självkänsla, social träning och kompisar. Ännu mer fantastiskt är att man oavsett var man befinner sig rent nivåmässigt kan hitta nya vänner genom musiken och spela tillsammans!

Jag som musiker

- Själv spelar jag både klassiskt, musikal och pop. Andra intressen jag har är konst, teater, litteratur och världskultur.

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Dela: