Sanne Ericsson

susanne.ericsson@solna.se

UtbildningSanne Ericsson, Solna kulturskola

  • Gävle högskola
    Dramapedagogutbildning
  • Västerbergs folkhögskola
    Regilinjen
  • Umeå universitet
    Förskollärare

Det här vill jag berätta om mitt ämne och mig som pedagog

- Min vilja är att ta alla barn på allvar och jobba med seriositet och koncentration i det kreativa skapandet. Barnen har fantasi och lust när de kommer och min uppgift är att få dem att behålla det och utveckla sig och sitt skapande i teaterns magiska värld allteftersom de växer upp.

- Alla får också direkt ta del av hela begreppsapparaten inom teaterämnet, t.ex. ord som rekvisita, scenografi, kuliss, sufflör, improvisation, gå in i rollen mm - och på så sätt få en inblick i hela teatervärlden. Ingen måste bli skicklig skådespelare men jag vill visa alla möjligheter som finns för den som blir intresserad av teatern och allt runtomkring.

- Eleverna blir mycket säkrare på att säga sin mening och hålla föredrag och prata inför andra genom att vara med på teatern. Teatern hjälper eleven dels att lära känna sig själv och dels att våga stå för den man är. Ju äldre eleverna blir desto mer specifikt går går vi in i rollkaraktären och använder erfarenheter från deras eget liv i rollbearbetningen.

- Jag är intresserad av många olika konstformer som dans, opera och konst. Som fyraåring började jag spela blockflöjt och det gör jag fortfarande och gärna i undervisningen för de yngre barnen. Ofta samarbetar jag också med andra ämnen på kulturskolan när det gäller föreställningar av olika slag.

- Jag känner mig född till lärare. Redan när jag var liten höll jag på och undervisade dockor. Det var själva undervisningssituationen jag tyckte om och jag visste väldigt tidigt att jag ville bli lärare.

Sanne Ericsson, Solna kulturskola- Teatern kom in på högstadiet när jag började spela amatörteater. Jag var väldigt blyg men fick hjälp genom teatern att våga mer och att våga säga vad jag tyckte. När jag sedan började förskollärarutbildningen mötte jag en inspirerande lärare i drama och kände att det var det jag ville fokusera på - sen var det självklart att gå dramapedagogutbildningen och få koncentrera mig på drama och teater.

Jag som dramapedagogisk globetrotter

Jag har en egen teaterklass med elever från årskurs 5-9 i Nepal som jag besöker regelbundet. Vi sätter upp pjäser t.ex. Oliver Twist (på engelska) på en riktig teaterscen med professionellt ljus och ljud. Det här är barnens och föräldrarnas första möte med teatern och det ger mig både utmaningar och bekräftelse på att teatern är ett universellt språk. Jag tar mycket erfarenhet med mig både från Sverige och Nepal. Mitt mål är att utvidga detta arbete till flera länder i Asien.

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Dela: