Ronnie Larsson

ronnie.larsson@solna.se

Utbildning

  • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
    Blockflöjtspedagog med komposition och instrumentation som tillval

Ronnie LarssonDet här vill jag berätta om mitt ämne och mig som pedagog

- Det spelar ingen roll om mina elever är 7, 17 eller pensionärer - mötet med eleverna i musiken gör att jag känner mig jämnårig med dem alla.

- Mitt mål är att vi gör musik redan från första stund! Det ger den bästa starten och lockar fram lusten att lära sig mer. Så småningom vet eleverna vad de vill göra musikaliskt och då motiveras de att lära sig den teknik som behövs. På så sätt blir tekniken integrerad i det lustfyllda i musiken.

- När mina elever har kommit längre tekniskt får de ofta spela musik de inte ens visste fanns. Vi kan då tillsammans upptäcka nya stycken och nya sätt att närma oss den musiken. Vi jobbar med improvisation och diskuterar en hel del. Jag berättar alltid om den historiska bakgrunden till olika verk för att eleverna ska förstå att den äldre musiken var modern när den skrevs - den var helt enkelt "sista skriket" på den tiden. Att göra musiken till sin egen, även om det är en sonat från 1701, är det verkliga målet!

Pedagogiskt pris

2005 fick jag Musikaliska Akademins pedagogpris med motiveringen att jag använt blockflöjten i nya sammanhang. Sveriges drottning delade ut priset vid en högtidlig ceremoni.

Ronnie Larsson

Jag som kompositör och musiker

- Jag har varit lärare på SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut) i blockflöjtensemble och metodik. Jag har jobbat mycket med teatermusik, både komponerat och spelat. 1985-86 arbetade jag på Orionteatern som teatermusiker i uppsättningen Rotschilds fiol av Tjechov med Lars Rudolfsson som regissör. I början av 90-talet skrev jag musik till teater SAT, Solna Amatörteaters sommarföreställningar. Blockflöjtsfamiljen

Att kunna ge blockflöjten sin rättmätiga plats på instrumentkartan är min mission - det är ett riktigt instrument - finns fördomar...

... och läromedelsförfattare

- Dessutom har jag arrangerat musik för blockflöjtsensemble som ges ut av Notposten, "Blockflöjtslåtar".

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Dela: