Pernilla Lundberg

pernilla.lundberg@solna.se

Utbildning

  • Musikhögskolan i Ingesund
    Instrumental- och ensemblelärare med blockflöjt som huvudämne och piano som biämne
  • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
    Påbyggnadsutbildning i rytmik

Pernilla LundbergDet här vill jag berätta om mitt ämne och mig som pedagog

- Det viktigaste för mig är mötet med eleverna och min absoluta tro på musikens stora betydelse för varje barn. Musiken är ett uttrycksmedel och ett medel för personlig utveckling. Det är vetenskapligt belagt att hjärnan stimuleras och utvecklas av musiken.

- Jag brinner för mitt instrument och vill visa på kvaliteter som inte är så kända hos blockflöjten. Den är inte, som många tror, ett nybörjarinstrument utan något man kan spela hela livet.

- Många känner inte till hur vackert och fylligt en blockflöjtsensemble kan låta om hela blockflöjtsfamiljen finns med: sopran-, alt-, tenor- och basblockflöjt men också kontrabas- och subkontrabasblockflöjter.

- Målet för undervisningen är att man ska kunna spela på alla blockflöjtsstorlekar. Redan från början får barnen möjlighet att prova de stora flöjterna och spela enkla stämmor tillsammans.

Blockflöjtsfamiljen- Det som är särskilt roligt är att det går att spela i en ensemble även om man inte kan så mycket.

Jag spelar "Tidig musik"

- Vid sidan av läraryrket spelar jag tidig musik (medeltid, barock, renässans) tillsammans med körer eller vid kyrkliga högtider. Och på min fritid sjunger jag i Kungsholms kyrkokör.

.

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Dela: