Katarina Fast Ehrlén

katarina.fast-ehrlen@solna.se

UtbildningKatarina Fast Ehrlén

  • Konstfack i Stockholm
    Bildlärarinstitutet
  • Kvalificerad yrkesutbildning
    Digital pedagogik med inriktning mot läromedel
  • Kommunala chefs- och ledarutbildningar

Det här vill jag berätta om mig och mitt arbete som biträdande rektor

Att få vara med och driva en kulturskola är en stor ynnest. Jag har arbetat 22 år som lärare och skolledare inom grundskola och gymnasium innan jag kom till Solna kulturskola. Här ser jag barn och ungdomar blomma i olika estetiska ämnen, ser deras lärande och ökande självförtroende - då känns mitt arbete otroligt tillfredsställande och meningsfullt.

På samma sätt som alla i grundskolan inte ska bli språkvetare, matematiker, fysiker, kemister, historiker eller samhällsvetare så ska inte alla som går på kulturskolan bli konstnärer, musiker, dansare, författare eller skådespelare. Men alla barn och unga behöver uttrycka sig, "tala", och känna till även dessa språk - de estetiska språken.

Jag som författare...

Filippa Mannerheim, journalist och lärare i svenska, och jag träffades när vi arbetade tillsammans på ett gymnasium. På hennes initiativ skrev vi tillsammans boken "Det är bara att googla!" som är en lärobok med mängder av konkreta lektioner som alla handlar om informationssökning och källkritik och är knutna till svenskämnet. Boken förmedlar kunskap men också metoder och verktyg. Förutom alla konkreta lektioner (kopieringsunderlag) finns mer allmänna lektionsupplägg, lärarguider, diskussionsfrågor till arbetslaget, läs-vidareförslag och andra handfasta tips. Varför inte "samtalsgoogla" med dina elever?

Foto: Malin Algesten


Det är bara att googla!Det är bara att googla!

Hur lär man sina elever att effektivt söka information?

Hur utvecklar man deras källkritiska förhållningssätt till Wikipedia och andra källor?

Hur förebygger man plagiat och klipp-och-klistra-arbeten?

Idag när mängden informationskällor ökar explosionsartat blir förmågan att söka, värdera och bearbeta information allt viktigare.


Skolan som inte finns - men som alla älskar!

Skolan som inte finns - men som alla älskar! En debattbok om hur och varför kulturskolan skulle kunna bli en katalysator för lärande och ge eko ända in i grundskolans klassrum. Läs mer och beställ här.

Mitt i myllret av barn och unga finns individen. Varje barn har många sätt att lära och många språk att tala. Samhället, vi, du och jag, ska skapa förutsättningar - arenor - där barnet kan utveckla alla sina möjligheter. Då mår våra barn bra och öppnar sig för kunskap och demokrati. Vårt samhälle består av dessa, våra samlade förmågor.

Skola och kulturskola är två olika arenor som båda möter starka behov hos barnet - livsviktiga för individen men också för samhället.

I näst intill alla kommuner finns en musik- eller kulturskola. Kulturskolerådet organiserar de flesta av dessa. Läs gärna mer om Kulturskolerådet och ta del av nyheter och intressanta artiklar.


... som keramiker...

För många år sedan var jag med och startade en konsthantverksbutik som då hette "25 kvadrat konsthantverk". Den växte och ligger nu på Kocksgatan 17 på Södermalm och heter "125 kvadrat konsthantverk". Jag arbetade som keramiker och sålde mina produkter under många år parallellt med mitt arbete i skolan.

Grön skål

... och som fotograf

Jag använder kameran för att undersöka och få syn på sånt man annars går förbi - i naturen.
Mitt makroobjektiv letar sig nära blommor men också insekter, mönster eller vyer som naturen bjuder på.

Vitsippa FOTO: Katarina Fast Ehrlén

Vitsippa.
Foto: Katarina Fast Ehrlén

Dela: