Ingvor Smith

ingvor.smith@solna.se

Utbildning

  • Musikhögskolan i Göteborg
    Musikerlinjen med pedagogik som tillval, fiol och blockflöjt
  • Suzukimetodik för Sven Sjögren

Ingvor Smith, fiollärare på Solna kulturskola

Det här vill jag berätta om mitt ämne och mig själv som pedagog

- Mötet med alla barn och vuxna är spännande, alla är så olika och har så mycket att ge. Jag försöker individanpassa min undervisning så mycket som möjligt för att få varje elev att blomstra. När ögonen lyser hos en elev som känner glädje i musiken - när de tycker det är roligt att spela och musicera - då blomstrar även jag! Feedback från nöjda föräldrar är också en stark drivkraft hos mig.

- Här på Solna kulturskola har jag arbetat som fiollärare sedan 1984 och tröttnar aldrig på att möta mina nya och gamla elever!

- Jag har gått utbilding i helklassundervisning i fiol för Evabritt Gratte. Dessutom studerat barockinterpretation för bl.a. Ingrid Seifert, Micaela Comberti, Sigiswald Kuijken och Jaap ter Linden.

Jag som violinist

- Under många år frilansade jag som violinist på Stora Teatern i Göteborg, Kungliga Operans Hovkapell, Radioorkestern, Umeå Sinfonietta, Gävle Symfoniker, Svensk Barockorkester, Norsk Barockorkester, Concerto Copenhagen, Drottningholmsorkestern och barockensembler som t.ex. Corde och Affetti Musicali med turnéer både inrikes och utrikes samt radio-, tv- och skivinspelningar.

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Dela: