Inger Carlonberg

inger.carlonberg@solna.se

Utbildning

  • Musikhögskolan i Malmö
    Instrumental- och ensemblelärare med tvärflöjt som huvudämne, kör/orkester/dirigering som biämne samt musikdata (multimedia)
  • Mälardalens högskola
    Mål- och resultatstyrning
  • Kommunala chefs- och ledarskapsutbildningar, interkulturell kommunikation

Det här vill jag berätta om mig och mitt arbete som rektorInger Carlonberg, Solna kulturskola

Att få leda en verksamhet som förser barn och ungdomar med verktyg som estetiska språk och skapande upplevelser är en stor förmån och glädje. Jag är oerhört stolt att få representera kulturskolan i Solna och tillsammans övrig personal ständigt arbeta för att vår verksamhet ska vara en levande plats där konstformerna växer och utvecklas. En plats dit Solnas unga får komma och upptäcka sig själv och sitt skapande tillsammans med andra. En verksamhet som är med skapar mervärde för Solnas medborgare.

Jag började som rektor på Solna kulturskola 2005. Innan dess var jag studierektor på Örebro kulturskola. Tidigare arbetade jag också som lärare. I mitt ledarskap önskar jag kunna bidra till att den värdegrund vi har formulerat ska vara en fungerande verklighet för alla berörda; där varje person ska uppleva att "jag kan, jag har kul, jag är viktig och jag är delaktig".

Jag som musikant...

Tvärflöjt är mitt huvudinstrument som jag gärna plockar fram vid tillfälle. Musicerande i olika former är en viktig del av fritidslivet. Det blir körhelger, mindre konserter med olika vänner och en del arrangemang. Tidigare när jag arbetade som lärare och musikkonsult skrev jag också en hel del musik och musikaler för skola och kyrka. "Spela Gustav Vasa", "Djungelbladet", "Stenberget" och "Emmausvandrarna" är några av musikalerna som är utgivna och spelats runt om i landet.

Orförande för Kulturskolerådet

Sen 2012 har jag ett förtroendeuppdrag som ordförande för Kulturskolerådet.

Kulturskolerådet är en intresseförening för musik- och kulturskolorna i Sverige där de flesta av landets skolor/kommuner är medlemmar. Tillsammans med styrelsen och några tjänstemän på Kulturskolerådets kansli jobbar vi med opinionsbildning, kompetenshöjning och omvärldsbevakning för att stärka våra skolor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Aktuellt just nu är den av regeringen tillsatta utredningen om en nationell strategi så att kulturskolans uppdrag nationellt sett kan bli tydligare.

Foto: Kenneth Carlonberg

Dela: