Christer Teglund

christer.teglund@solna.se

UtbildningChrister Teglund, slagverkslärare på Solna kulturskola

  • Stockholms musikpedagogiska institut (SMI)
    Kandidatprogrammet i musikpedagogik - slagverk, biinstrument piano
  • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
    Ämneslärarexamen, inriktning gymnasiet
  • Försvarsmakten, Arméns trumkår
    Militärmusikerutbildning, fälttrumslagare

Det här vill jag berätta om mitt ämne och mig som pedagog

- När en 7-åring i en nybörjargrupp i mitten på terminen berättar att hon är mindre stressad i skolan sedan hon började spela trummor, känner jag att musikens betydelse talar sitt tydliga språk. En av många anledningar varför jobbet som lärare är så meningsfullt och fantastiskt.

- Det jag strävar efter i undervisningen och något som gör mig väldigt glad är när elever upptäcker sin egen motivation och blir sin egen drivkraft. Det vi ägnar tid och energi åt blir vi bättre på, vilket göder motivationen och skapar meningsfullhet. Men vägen mot ett mål kan vara lika rolig och givande som själva målet. När en lektion är rolig i sin enkelhet för eleverna, att vi är i musiken tillsammans, då har jag lyckats som lärare.

- Musik är inte bara ett starkt uttryckssätt. Det är också ett universellt språk, en multimodal utmaning, en gemenskap, något större än oss själva. I vissa afrikanska kulturer används bara ett ord för dans och musik - som en och samma aktivitet. Det mesta i livet och naturen är dessutom rytm eller en puls. Hos Malinke-folken i Guinea lever fortfarande traditionen kvar att vardagssysslorna, från fiske till städning, spelas och sjungs. De menar att all rörelse är rytm.

Mitt liv med musiken...

- När jag var 4 år gammal kom min pappa hem från en affärsresa med ett barntrumset, men musik hade redan stor betydelse för mig när jag satt vid köksradion som 3-åring och väntade på att Carolas nya hit skulle spelas igen.

- Efter lektioner hos två privata lärare fick jag som 9-åring börja på kulturskolan. Genom åren har jag spelat i vitt skilda sammanhang; med turnerande rockband, artister, körer, musikaler, som slagverkare i symfoniorkestrar, fälttrumslagare i Arméns Trumkår och har också lett många workshops på skolor och studieförbund. Jag har undervisat i trumset och slagverk i 15 år och har också jobbat som musik-/mattelärare och ensemblelärare på grundskolor och gymnasium.

- Idag jobbar jag heltid på Solna kulturskola - och ja, jag älskar mitt jobb - både att få utveckla ämnet och att kunna inspirera och influera. Lärande är verkligen en dubbel process där jag som pedagog lär mig lika mycket varje lektion som eleverna. Lärandet är precis som musik - ett oavbrutet upptäckande.

Dela: